Tag Archives: Wykład

Handel ludźmi… bliżej niż myślisz – wykład Danieli Sikory

22 paździenrnika 2014 w Sali numer 20 budynku Collegium Civitas odbyło się pierwsze w ym roku akademickim wydarzenie organizowane przez nasze Koło. Wykład pani Danieli Sikory na temat: „Handel ludźmi… bliżej niż myślisz”. Mimo, że frekwencja nie była szczególnie wysoka, to przecież liczy się jakość a nie ilość. Z tematem handlu ludźmi każdy z nas się zetknął, jednak zwykle w kontekście historycznym. Wielu ludziom kojarzy się on wprost z niewolnictwem, które pojawiało się wielokrotnie na kartach historii, ale dzisiaj już nie występuje, a jeżeli już…

Read More »

Złota Seria Wykładów Otwartych. Spotkanie z prof. dr. hab. Markiem Ziółkowskim

27 listopada 2013 roku odbyło się spotkanie z udziałem prof. dr. hab. Marka Ziółkowskiego, który wygłosił wykład na temat „Ciągłości tradycji narodowych i lokalnych w sytuacji zmian przestrzennych” nawiązujących do związków pomiędzy definiowaniem tego, co globalne i tego, co lokalne. Wykład został zorganizowany przez Instytut Socjologii w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego w ramach Złotej Serii Wykładów Otwartych. Prof. Marek Szczepański krótko przedstawił postać prof. dr. hab. Marka Ziółkowskiego. Przybliżając jego sylwetkę wspomniał, że zdobył on tytuł doktora w 1974 r., habilitację w 1980…

Read More »