Tag Archives: Pojęcie tygodnia

Pojęcie tygodnia: CYWILIZACJA

Otaczający nas świat jest zbyt skomplikowany aby opisywać go w całej jego złożoności, dlatego stosuje się do tego celu pewne uproszczone modele. I tak, dla opisania świata, przed 1989 rokiem, używano bardzo prostego modelu trzech światów. Światem pierwszym był świat Zachodni, charakteryzujący się ustrojem demokratycznym, gospodarką kapitalistyczną i w miarę wysokim poziomem rozwoju. Drugim był blok sowiecki, czyli ustój socjalistyczny z socjalistyczną gospodarką. Trzecim nazywano wszystko to, co nie kwalifikowało się do dwóch pierwszych kategorii.

Read More »

Pojęcie tygodnia: FYBORG

Przedmioty są bardzo ważne w naszym życiu, nie stanowią jedynie naszych małych pomocników, które łatwo możemy kontrolować. Potrafią być niezwykle istotne dla nas tak dalece, że bez nich nic nie jesteśmy w stanie zrobić, tak jak bez np.: telefonu komórkowego czy komputera. Inne stanowić mogą centrum naszego życia, jak stół kuchenny, przy którym jadamy codzienne posiłki z rodziną, jeszcze inne stanowią dla nas problem, w końcu nie bez powodu mówi się o „złośliwości rzeczy martwych”, które psują się lub znikają z pola naszego widzenia akurat w…

Read More »

Pojęcie tygodnia: KULTURA WIZUALNA

Kultura wizualna powstała w momencie, gdy istoty w procesach komunikacji wykształciły system znaków wizualnych, umożliwiający im przekazywanie informacji czy pokazanie stanu emocjonalnego, w którym w danym momencie się znajdowały. Jako, że obraz zawsze służył człowiekowi do ekspresji stanów psychicznych jak i stanów rzeczy, człowiek podlega procesom dziedziczenia biologicznego i kulturalnego, zaczyna doświadczać siebie i innych jako istoty intencjonalne. Następstwem tego jest proces socjogenezy, w którym jednostki wspólnie tworzą wytwory kulturowe. W związku z powyższym człowiek przychodząc na świat potrafi rozumieć kulturę wizualną, ale również podjąć…

Read More »

Pojęcie tygodnia- SOCJOMETRIA

Socjometria to termin, którym określa się metodę badawczą wprowadzoną przez J.L. Moreno – amerykańskiego lekarza i socjologa, której początki przypisuje się na rok 1923, kiedy to wydana została książka Moreno „Das Stegreiftheater”, gdzie też po raz pierwszy pojawia się problematyka dotycząca socjometrii. Jest ona wykorzystywana w socjologii i psychologii społecznej do pomiaru struktur władzy, współpracy i komunikacji pomiędzy jednostkami danej społeczności małych grup społecznych. „Socjometria jest zespołem czynności werbalnych i manipulacyjnych mających na celu poznanie uwarunkowań, istot i przemian nieformalnych związków międzyosobowych w grupach rówieśniczych„.

Read More »

Pojęcie tygodnia: Makdonaldyzacja

Każdy z nas był w McDonaldzie przynajmniej raz i przynajmniej raz coś zamówił, co najmniej raz doświadczył niewygodnych siedzeń i jadł w pośpiechu, co najmniej raz stwierdził, że pracownicy McDonalda wszędzie są tacy sami, a wnętrze restauracji i proponowane jedzenie są niemal identyczne. Podobnie większość z nas gdy jest w obcym kraju lub mieście, na wycieczce, czy gdziekolwiek indziej – pierwszą rzeczą, jaką robi, to szuka McDonalda, a dlaczego? Bo restauracja ta jest wszędzie taka sama, co daje nam wrażenie, iż pomimo, że jesteśmy w…

Read More »