Pojęcie tygodnia: Zrzeszenie

Zrzeszenie jest typem zbiorowości społecznej, grupą utworzoną dobrowolnie (inaczej mówiąc to dobrowolne członkostwo danej jednostki) ze świadomym zamiarem osiągnięcia konkretnych celów. Zazwyczaj jej członkowie uznają te same lub bardzo zbliżone wartości, formy zachowania, działania czy postawy, związanie z realizacją wytycznych celów grupowych.

Read More »

Stan Rzeczy

Dostępny jest już nowy numer czasopisma Stanu rzeczy (numer 7). Czasopisma, które za cel stawia sobie umożliwienie dialogu pomiędzy socjologią a innymi dziedzinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych: antropologią, ekonomią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, prawem, teologią, itp. Wśród artykułów znaleźć można „Świadomość zmitologizowana – o kontrkulturowym manifeście, którego nie było” Tomasza Maślaka, „Interwencja i autonomia (kontr)kultura na przykładzie działalności anarcho-feministycznej w Polsce” Jennifer Rammo cze recenzje dotyczące Eliasowskiej socjologii Katarzyny Suwady i Romana Chymkowskiego.

Read More »

Pojęcie tygodnia: Strukturacja

Strukturacja to teoria, która została opracowana przez A. Giddensa, stanowiła ona pierwszą teoretyczną próbę przezwyciężenia dualizmu we współczesnej teorii socjologicznej. Pojęcie „strukturacji” oznacza według autora, że istnieje obopólna zależność oraz ontologiczna nierozdzielność struktury społecznej i podmiotowości. Oba elementy rzeczywistości społecznej wzajemnie warunkują swoje istnienie, są nierozerwalne jak dwie strony tej samej monety.

Read More »

Konferencja: Socjologia emocji – teoria i praktyka!

 Studenckie Koło Naukowe Socjologów Ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową ” Socjologia emocji – teoria i praktyka”  Uczelnia: Uniwersytet Opolski Miejsce: Collegium Civitas. Sala: 20. Data konferencji: 15/16 kwietnia 2015 Termin przesyłania zgłoszeń: 1 marca 2015 Termin odpowiedzi na zgłoszenia: 15 marca 2015W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: skns@uni.opole.pl view full post »

Read More »