Złota Seria Wykładów Otwartych. Spotkanie z prof. dr. hab. Markiem Ziółkowskim

27 listopada 2013 roku odbyło się spotkanie z udziałem prof. dr. hab. Marka Ziółkowskiego, który wygłosił wykład na temat „Ciągłości tradycji narodowych i lokalnych w sytuacji zmian przestrzennych” nawiązujących do związków pomiędzy definiowaniem tego, co globalne i tego, co lokalne. Wykład został zorganizowany przez Instytut Socjologii w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego w ramach Złotej Serii Wykładów Otwartych.Prof. Marek Szczepański krótko przedstawił postać prof. dr. hab. Marka Ziółkowskiego. Przybliżając jego sylwetkę wspomniał, że zdobył on tytuł doktora w 1974 r., habilitację w 1980 r.,…

Read More »