Sprawozdanie z działalności Koła (2011)

  • Cotygodniowe spotkania, które odbywają się w Collegium Civitas w sali numer 3.
  • Organizacja Konferencji Naukowej pt. „Socjolodzy na boisko!” – społeczny wymiar sportu dnia 14 kwietnia 2011r. Uniwersytet Opolski reprezentowała mgr Anna Czerner wygłaszając referat pt. Sportowy styl życia – między prozą codzienności a spektaklem konsumpcji oraz absolwent Socjologii UO – mgr Wojciech Goleński z referatem Mixed martial arts – kultura honoru we współczesnym sporcie. Swoje referaty wygłosili także goście z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza z Poznaniu. Konferencja zakończyła się uroczystym obiadem z prelegentami.
  • Udział w IX Festiwalu Nauki ( 22.05.2011r.) na Placu Kopernika w Opolu. SKNS razem z Instytutem Socjologii przygotowało atrakcje dla mieszkańców Opola. Studenckie Koło Naukowe Socjologów z własnej inicjatywy zajęło się:

–  Przygotowaniem własnego stoiska,

– Wystawą rysunków pt. „Humor społeczny” czyli społeczeństwo w krzywym zwierciadle oraz demotywatorów,

– Przygotowaniem kącika rysowania dla dzieci,

– Przeprowadzeniem sondażu wśród odwiedzających nasze stoisko pytając o najchętniej odwiedzane miejsca w Opolu.

  • Wyjazd naukowo-badawczy przedstawicielki koła naukowego socjologów Weroniki Wańczyk-Paluch do Chin i przeprowadzenie tam badań dotyczących sytuacji społeczno-demograficznej mieszkańców niektórych grup etnicznych w tym kraju.
  • Organizacja Balu Socjologa – Horror Party, który odbył się 21 listopada 2011 roku w klubie Big Ben. Przedsięwzięcie to zgromadziło liczne grono studentów socjologii.
  • Przeprowadzenie zbiórki pieniężnej wśród studentów i pracowników Instytutu Socjologii w dniu 12 grudnia 2011, z której całkowity dochód został przeznaczony na zakup słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Opolu.