Sprawozdanie z działalności Koła (2008)

 • Cotygodniowe spotkania, które odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 17.30 w Collegium Civitas w sali numer 3.
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji Społeczeństwo w obiektywie, która odbyła się w dniach 2 – 3 kwietnia 2008 roku. Konferencja ta dotyczyła tak młodej gałęzi socjologii jak socjologia wizualna, która stała się nowym trendem w polskiej jak i światowej socjologii. Naszymi prelegentami byli doktoranci z takich uczelni: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (to w tych dwóch Uniwersytetach jest najlepiej rozwinięta socjologia wizualna), Uniwersytet Śląski oraz prelegenci z Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie konferencji zastała otwarta wystawa fotograficzna Opolskiego Klubu Fotografa. Planowana jest publikacja z konferencji Społeczeństwo obiektywie pod redakcją dr Kamilli Biskupskiej oraz mgr Pawła Apollo.
 • Wydawanie periodyku o tematyce socjologicznej Interakcje. W tym roku nawiązaliśmy współpracę z Kołem Naukowym Studentów Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, z którym będziemy wspólnie wydawać periodyk PSI/Interakcje.
 • Wystawa fotograficzna dotycząca 15–lecia Studenckiego Koła Naukowego Socjologów. Nasze koło naukowe istniało, kiedy jeszcze nie istniał na Uniwersytecie Opolskim kierunek socjologia.
 • Trzydniowa wycieczka naukowa do Poznania, która odbyła się w 12 – 14 maja 2008 roku. Nawiązaliśmy współpracę z Kołem Naukowym Studentów Socjologii UAM, które obchodziło w tych dniach 10 – lecie istnienie swojego istnienia. Udział w Dyskusyjnym Klubie Filmowym nt. „Socjologiczności w polskich filmach dokumentalnych”. Gośćmi w debacie byli dr Mikołaj Jazdon – adiunkt w Zakładzie Filmu i Telewizji UAM oraz dr Jerzy Kaczmarek – pracownik Instytutu Socjologii i kierownik Pracowni Socjologii Wizualnej IS UAM. Zwiedziliśmy również Cytadelę, Palmiarnię oraz Muzeum Narodowe.
 • Realizacja badań na zlecenie Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych. Przeprowadziliśmy badania sondażowe w wszystkich organizacjach socjalnych na terenie miasta Opola w ramach projektu Akcja Człowiek, która miała na celu zwiększenie aktywności organizacji socjalnych oraz podniesienie jakości ich działań.
 • W dniu 21 listopada 2008 roku uczestniczyliśmy w konferencji na Uniwersytecie Śląskim w Opavie w ramach współpracy regionalnej Śląska Opolskiego oraz Śląska Opavskiego. Nawiązanie kontaktu ze studentami oraz wykładowcami, co może zaowocować powtórnym wyjazdem do Opavy.
 • Udział w Festiwalu Nauki, który odbył się w dniu 8 czerwca 2008 roku na błoniach Politechniki Opolskiej. Zadaniem koła było wówczas promowanie Instytutu Socjologii oraz wiedzy socjologicznej. W trakcie trwania festiwalu przeprowadziliśmy kilkadziesiąt wywiadów pogłębionych dotyczących wiedzy na temat socjologii oraz społeczeństwa. Wystawa fotograficzna obejmująca działalność koła naukowego jak i instytutu.
 • Udział w akcji pod tytułem Koła Naukowe Promują Uniwersytet Opolski, która odbyła się 14 marca 2008 roku.
 • Udział w Drzwiach Otwartych na UO w celu promowania Instytutu Socjologii.
 • Sekcja badawcza przeprowadziła badania socjometryczne na poszczególnych latach Instytutu Socjologii. Badanie to miało na celu wykazać wpływ plotki na stosunek małej grupy społecznej do osoby plotkowanej.
 • Sekcja Socjonetu prowadzona przez mgr Michała Wanke: udział w czerwcu pod tytułem Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, która odbyła się w Krakowie. Napisanie wstępnego projekty Bliskość w tle – nowy sposób bycia razem przez Internet. na konkurs o grant Gazeta.pl i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej Polskie Badania Internetu. Niestety, nie wygraliśmy tego konkursu.
 • Organizacja Balu Socjologa, który odbył się 24 listopada 2008 roku w klubie U Papy Musioła. Impreza ta zgromadziła liczne grono studentów jak i wykładowców. Tematem przewodnim była kultura lat 60-70-80.

W nowym roku akademickim podzieliliśmy się na sekcje ogólną, badawczą oraz filmową.