Podręczniki

Metodologia:

 1. T. S. Khun “Droga po strukturze” “Struktura rewolucji naukowej”
 2. P. K. Fayerabend “Jak być dobrym empirystą”
 3. S. Nowak “Metodologia nauk społecznych”
 4. J. Karpiński “Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych”
 5. S. Kapralski “Wartości w poznaniu socjologicznym”
 6. G. Babiński “ Metodologia a rzeczywistość społeczna”
 7. K. R. Popper “Logika odkrycia naukowego”

Metody i techniki badawcze:

 1. E. Babbie „Podstawy badań społecznych”
 2. E. Babbie „Badania społeczne w praktyce”
 3. CH. F. Nachmias, D. Nachmias ” Metody badawcze w naukach społecznych”
 4. P.B. Sztabiński “Fieldwork jest sztuką: jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie”
 5. M. Makowska „Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studenta”

Podstawy socjologii:

 1. N. Goodmann „Wstęp do socjologii”
 2. J. Szacki „Historia myśli socjologicznej”
 3. Z. Bauman „Socjologia”
 4. A. Giddens „Socjologia”
 5. B. Szacka „Wstęp do socjologii”
 6. J. Szmatka „Małe struktury społeczne”

Dziedziny socjologii:

 1. M. Golka „Socjologia kultury”
 2. A. Kłoskowska „Socjologia kultury”
 3. A. Czerner, E. Nieroba „Studia z socjologii emocji”
 4. Ch. Barker „Studia kulturowe”
 5. P. Sztompka, M. Boguni-Borowska ” Socjologia codzienności”
 6. Ch. Shilling „Socjologia ciała”
 7. M. Krajewski „Kultury kultury popularnej”
 8. M. Krajewski „W stronę socjologii przedmiotów”
 9. P. Sztompka ” Socjologia zmiany społecznej”
 10. I. Bukraba-Rylsk
 11. M. Malikowski, S. Sulecki „Socjologia miasta. Wybór tekstów”
 12. T. Szlendak „Socjologia rodziny”
 13. M. Ossowska „Socjologia moralności”
 14. W. Morawski „Socjologia ekonomiczna”
 15. J. Turner „Socjologia emocji”
 16. K. Handke ” Socjologia języka”
 17. J. Urry „Socjologia mobilności”
 18. R. Connel „Socjologia płci”
 19. J. Kochanowski „Socjologia seksualności”
 20. P. Sztompka „Socjologia wizualna”
 21. M. Golka „Socjologia sztuki”
 22. H. S. Becker „Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji”

2 thoughts on “Podręczniki”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *