Sprawozdanie z działalności Koła (2007)

 • Cotygodniowe spotkania, które odbywają się w każdy wtorek o godzinie 17.30 w Collegium Civitas w sali numer 3
 • Wydawanie gazetki o tematyce socjologicznej Interakcje
 • Trzydniowa wycieczka do Warszawy, która odbyła się w kwietniu 2007 roku. Odwiedziliśmy Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego oraz spotkanie na Instytucie Socjologii UW z przedstawicielami UNHCR. Wymienienie doświadczeń z członkami koła naukowego socjologii Collegium Civitas, które się mieści w Pałacu Kultury
 • Niespełna trzytygodniowy wyjazd na Ukrainę, który miał miejsce na przełomie czerwca i lipca 2007 roku. Przeprowadziliśmy tam badania dotyczące Stosunku narodu ukraińskiego do Polaków. Odwiedziliśmy Kijów, Lwów a przede wszystkim Krym. Chcemy, aby ten wyjazd zaowocował nie tylko wynikami badań, ale także wystawą fotografii przedstawiającą Ukrainę subiektywnym okiem studenta socjologii UO.
 • Członkowie SKNS pod kierunkiem dr Berlińskiej uczestniczyli w badaniach „exit poll” zleconych przez NTO i TVP Opole, w trakcie wyborów parlamentarnych
 • Wstępne prace nad badaniami pod tytułem „Uniwersytet Opolski: wybór czy konieczność?”
 • Spotkanie z dziennikarzami NTO
 • W dniach 22-25.11.07 uczestniczyliśmy w konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim przez tamtejsze koło naukowe socjologów dotyczące Horyzontów zawodu socjologa Dzięki temu wyjazdowi nawiązaliśmy ściślejszą współpracę z socjologami z Wrocławia, a także z Sekcją Kół Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zrzeszającego koła socjologiczne z całej Polski
 • W nowym roku akademickim podzieliliśmy się na sekcje: badawczą, do spraw mediów, do spraw inicjatyw społecznych i „Gemeinschaft”. Usprawniło to w znacznym stopniu działalność naszego Koła
 • Badania socjometryczne mierzące Wpływ plotki na stosunek małej grupy społecznej do osoby plotkowanej
 • Co roku przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy zbiórkę pieniędzy na konkretny dom dziecka w województwie opolskim. W tym roku był to Dom Dziecka w Chmielowicach.
 • Organizacja Balu Socjologa