Podstawowe pojęcia socjologiczne

Przepraszamy, strona jest jeszcze w budowie. Zapraszamy wkrótce po więcej informacji!

A – action research – adaptacja -afiliacja – AGIL – aglomeracja – agregat społeczny –  aktor społeczny – akulturacja – alienacja – amalgamacja – amoralny familizm – analiza (czynnikowa, dokumentów osobistych, analiza dyskursu , analiza instytucjonalna, analiza jakościowa, analiza kontekstualna, analiza sieciowa, analiza ścieżkowa, analiza treści) – ankieta – anomia  – antynaturalizm – anty-norma – antypozytywizm – audytorium – awans społeczny- audyt

B – badania społeczne – bariera społeczna – behawioryzm – biurokracja – biurokratyzacja – błąd ankieterski – błąd indywidualizmu – błąd ekologiczny – błąd konfirmacji – błąd całkowity – błąd eksperymentalny – błąd I,II,III rodzaju – błąd pomiaru – błąd systematyczny

C – CAPI – CASI – CBD – CAWI – CPA – case study – częstości – człowiek jednowymiarowy -cyberprzestrzeń – cywilizacjaczłowiek jednowymiarowy – człowiek marginesu

D – dane – darwinizm społeczny – data mining – dedukcja – definicja – definiendum – definiens –  degradacja społeczna – dekonstrukcja – demokratyzacja – depersonalizacja – deprywacja – derywacja – desygnat – determinizm – dewiacja – dezinformacja – diada – dialektyka kontroli – diaspora – digitariat – dobro publiczne – dobór próby – dramaturgiczna teoria emocji  drenaż mózgów – dualizm struktury – dyferencjał semantyczny – dyfuzja kulturowa – dyfuzjonizm – dynamika społeczna – dysfunkcja – dyskryminacja – dyskurs – dysonans kulturowy – dystans – działanie

E – edukacja – e-generacja – efekt aureoli – efekt pierwszeństwa – efekt echa – efekt Hawthorne – efekt ankietera – efekt badacza – efekt Bradleya – efekt eksperymentatora – efekt halo – efekt panelowy – efekt Rosenthala – efekt świeżości – eksperyment – eksplanacja – etniczność – etnografia etnometodologia – etos – etyka protestancka – etyka badawcza – etykietowanie – eufunkcja -ewolucjonizm -ewaluacja – explanandum – explanans

F – fakt społeczny -focus – formacja społeczna – funkcja jawna – funkcja społeczna – funkcja ukryta – funkcjonalizm – funkcjonalizm strukturalny – fyborg

G – gender – globalizacja – globalna wioska -grupa społeczna – gwiazda socjometryczna

H – habitus – hermeneutyka  – hipoteza – hipoteza komplementarności – holizm – homo clausus – homo duplex – homo ludens – homo oeconomicus – homo sociologicus – homo sovieticus – homo transcendentalis –  homogenizacja kultury – horda – human relations

I – indukcja – informator – instytucja -interakcja – interakcjonizm symboliczny – internalizacja – intersubiektywność – istotność statystyczna

J – jaźń odzwierciedlona – jaźń subiektywna – jednostka społeczna

K – kapitał społeczny – klasa – klika -kasta – kładka Fayola – kodowanie – kohabitacja – kohorta demograficzna – kompetencja kulturowa – komunikacja – konceptualizacja – konflikt – konflikt poklasowy – konformizm – konkubinat – konstrukcjonizm społeczny – kontekstualność – kontrkultura – kontrola społeczna – kozioł ofiarny – kultura – kultura wizualna – kulturalizm – kwestionariusz

L – laicyzacja – legitymizacja – liberalizm – lokalizm – lumpenproletariat

Ł – ład społeczny

M – makdonaldyzacja – makrosocjologia – manipulacja – mapa pojęciowa – margines społeczny – marksizm – materializm historyczny – materializm kulturowy -metody badań – metodologia – miary  – migracja – mikrosocjologia – miłość współbieżna – modernizm

N – naznaczanie -neoewolucjonizm – neofunkcjonalizm – netokracja – New Age – nierówności społeczne – nonkonformizm – norma społeczna

O – obserwacja  – obiektywizm – odczarowywanie świata – ojczyzna -organizacja – operacjonalizacja

P – paradygmat – partycypacja – partykularyzm – patologia społeczna – pauperyzacja – perspektywa dramaturgiczna – pętla homeostatyczna -pilotaż – pluralizm – pochodzenie – podklasa – podmiotowość – podwójna hermeneutyka – pomiar – ponowoczesność – populacja – populizm -postmodernizm – posttest – pozycja – pozytywizm – prestiż – prestiż zawodów – pretest – proces badawczy – próba – próżnia społeczna -przemoc symboliczna – przestrzeń – przeżycie odtwórcze – pytania kwestionariuszowe

R – racjonalizacja – racjonalność komunikacyjna – realizm socjologiczny – redukcjonizm socjologiczny -refleksyjność – relatywizm kulturowy -respondent – rewolucja informatyczna – reżimy podtrzymujące – rodzina – rola społeczna – rozwój skokowy – rozwój społeczny – rozwój zależny – ruch społeczny – ruchliwość społeczna – ruralizacja – rutynizacja – rytualizm- rzetelność

S – samobójstwo – samospełniające się proroctwo – sensemaking – SEP – skala dystansu społecznego Bogardusa – skala Guttmana – skala Likerta – skala Thurstone’a – socjalizacja pierwotna – socjalizacja pracownicza – socjalizacja wtórna – socjalizm utopijny – socjalizm – socjogeneza – socjogram – socjometria – socjotechnika – solidarność mechaniczna – solidarność organiczna- sondaż – społeczeństwo acefaliczne – społeczeństwo demokratyczne – społeczeństwo informacyjne – społeczeństwo kapitalistyczne – społeczeństwo komunistyczne – społeczeństwo konsumpcyjne – społeczeństwo masowe – społeczeństwo obywatelskie – społeczeństwo otwarte – społeczeństwo pierwotne – społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo postindustrialne – społeczeństwo przemysłowe – społeczeństwo ryzyka – społeczeństwo sieciowe – społeczeństwo tradycyjne – społeczeństwo zbieracko-myśliwskie – społeczność – spójność grupy – status społeczny – statyka społeczna – stereotyp – stosunek społeczny – stosunki produkcji – stowarzyszenie – stratyfikacja – struktura komunikacji – struktura przywództwa – struktura sieciowa – struktura socjometryczna – struktura społeczna – strukturacja – strukturalizm – studium przypadku – stygmatyzacja – styl życia – subkultura – superkultura – symbol – syndrom długiego trwania – syndrom myślenia grupowego – syndrom spóźnionego przybysza – system aksjonormatywny – system autopojetyczny – system społeczny – system światowy – system wartości – szklany sufit – szok kulturowy.

Ś – śmierć klas – środowisko społeczne – sugestia zbiorowa – świadomość dyskursywna – świadomość fałszywa – świadomość klasowa – świadomość praktyczna – świadomość społeczna – świat przeżywany – świat społeczny – światopogląd

T – tabu – tayloryzm – technokracja – teoremat Thomasa – teoria aktora-sieci – teoria akumulacji przewag – teoria konfliktu kultur – teoria konfliktu – teoria kontyngencji – teoria konwergencji – teoria końca historii – teoria krążenia elit – teoria maksymalizacji afektu – teoria modernizacji – teoria pola Lewina – teoria potrzeb – teoria solidarności grupowej – teoria stanów oczekiwań – teoria symlog – teoria systemów – teoria systemu światowego – teoria średniego zasięgu – teoria wymiany – test socjometryczny – tłum – tolerancja – totalitaryzm – tożsamość społeczna – tradycja – trajektoria – transformacja systemowa – transformacja ustrojowa – tygiel narodów – typ idealny – typizacja – typologia osobowości Znanieckiego – trafność

U – ubóstwo – umowa społeczna – uniseks – uniwersalia kulturowe – uniwersum symboliczne – uogólniony inny – uprzedzenie – urbanizm – uspołecznienie – ustrój społeczny – utopia – utopizm

W – walka klas – warstwa społeczna – wartość – wiązka statusów – wiedza potoczna – więź osobowa – więź rzeczowa – więź społeczna – władza ekspercka – władza legalna – władza lokalna – władza tradycyjna – władza – wpływ ankieterski – wskaźnik – wspólnota – współczynnik humanistyczny – wychowanie – wycofanie – wykluczenie społeczne – wykształcenie – wyobraźnia socjologiczna – wyuczona bezradność – wywiad biograficzny – wywiad kwestionariuszowy – wywiad swobodny – wzory kulturowe – wzory kultury

Z – zamknięcie społeczne – zapóźnienie kulturowe – zasada et cetera – zasada Petera – zaufanie – zawód – zbiegowisko – zbiorowość – zbiorowość terytorialna – zderzenie kultur – zespół – ZIS – zjawisko społeczne – zmiana społeczna – znaczący inny – zoon politikon – zrzeszenie – zwyczaj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *