Diagnoza środowiskowa osiedla AK (2013)

Przeprowadzona przez nasz zespół diagnoza społeczna jest badaniem eksploracyjno – opisowym dotyczącym zapotrzebowania na pracę streetworkera na terenie osiedla Armii Krajowej w Opolu, które podjęliśmy na prośbę świetlicy Cegiełka prowadzonej przez stowarzyszenie Immaculata. Badaliśmy zjawiska, które można określić jako problematyczne, a które jednocześnie wskazywałyby na potrzebę pracy streetworkerów na tym terenie.

Badane zjawiska są stosunkowo od niedawna uznawane za problem społeczny, którym organizacje pozarządowe chciałyby się zająć na terenie miasta Opola. Badania te mają stanowić wstęp do dalszych badań nad tym zjawiskiem, a w przyszłości do wprowadzenia metod streetworkingowych również na innych osiedlach Opola.

Do przebadania dwóch gimnazjów znajdujących się w pobliżu osiedla Armii Krajowej, zastosowaliśmy metodę sondażową. Uczniowie odpowiadali na pytania w ankiecie, przeprowadzonej w obecności badaczy, w czasie lekcji informatyki przez internet. Ten etap był poprzedzony wywiadami eksperckimi z przedstawicielami instytucji pracujących z młodzieżą na terenie osiedla.

Analiza danych wykazała, że zapotrzebowanie na pracę streetworkerów w tamtejszym rejonie jest realne, bowiem młodzież gimnazjalna przyznaje, że potrzebowałaby kogoś spoza swojej rodziny, znajomych czy przyjaciół, która byłaby godna zaufania, potrafiła wskazać błędy w zachowaniu i działaniu, starała się ich zrozumieć oraz inicjowała i mobilizowała do działania. Poza tym respondenci, którzy mają trudną sytuację materialną i rodzinną częściej wyrażają potrzebę rozmowy z osobą pracujacą metodami stosowanymi w  pracy streetworkera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *