Sprawozdanie z działalności SKNS (2014)

Sprawozdanie z działalności SKNS  za 2014

_DSC0904

Organizowane są co tygodniowe spotkania, które odbywają się we wtorki (w semestrze letnim 2013/2014) i w środy (w semestrze zimowym 2014/2015) w Collegium Civitas w sali numer 330 lub terrarium.

Podczas takich spotkań omawiane były różne kwestie, których efektem były zarówno burzliwe dyskusje, wybuchy śmiechu, chwile zwątpienia i momenty porozumienia. Najczęściej wówczas rozdzielane są zadania i podejmowane decyzje, których nie sposób było rozstrzygnąć podczas internetowych spotkań na dysku google czy rozmów telefonicznych lub wymiany informacji drogą mailową.


W dalszym ciągu pracujemy i omawiamy idee i nową tożsamość SKNS, zmianie uległ już wizerunek strony internetowej Koła (www.skns.uni.opole.pl).

Powstała Socjo-pedia, która ma stanowić pewnego rodzaju przewodnik po podstawowej wiedzy z zakresu socjologii. W tym celu stworzony został słownik podstawowych pojęć socjologicznych, jak również udało nam się zbudować bazę metod, technik i narzędzi stosowanych w naukach społecznych. Dodatkowo co poniedziałek publikujemy pojęcie tygodnia (http://skns.uni.opole.pl/?page_id=818), którego zadaniem jest wskazanie studentom ciekawostek związanych z socjologią:

 1. Etnometodologia
 2. Szkoła Frankfurcka
 3. Anomia
 4. Szkoła Chicagowska
 5. Freudyzm
 6. AGIL
 7. Wskaźnik
 8. Człowiek jednowymiarowy
 9. Teoria wymiany
 10. Śmierć klas
 11. Sugestia zbiorowa
 12. Współczynnik humanistyczny
 13. Deprywacja
 14. Amoralny familizm
 15. Prestiż zawodów
 16. Trajektoria
 17. Etnografia
 18. Przeżycia odtwórcze
 19. Efekt Hawthorne
 20. Dramaturgiczna teoria emocji
 21. Drenaż mózgów
 22. Reżimy podtrzymujące
 23. Konflikt po-klasowy
 24. Zamknięcie społeczne
 25. Wyobraźnia socjologiczna
 26. Super-kultura
 27. Kładka Fayola
 28. Szklany sufit
 29. Desygnat
 30. Teoremat Thomasa
 31. Cywilizacja
 32. Fyborg
 33. Kultura wizualna
 34. Socjometria
 35. Makdonaldyzacja
 36. Dewiacja

Natomiast raz w miesiącu publikowana jest sylwetka miesiąca (http://skns.uni.opole.pl/?page_id=806), której z kolei celem jest wskazanie ważnych klasyków dla naszej dziedziny.

 1. Robert King Merton
 2. Jürgen Habermas
 3. Stanisław Ossowski
 4. Emile Durkheim
 5. Georg Simmel
 6. Józef Chałasiński
 7. Auguste Comte

Utworzona została również strona dla studentów, na której zamieszczane są informacje o planowanych konferencjach, wykładach, szkoleniach, czy kursach.

Zamieszczamy również wiadomości potrzebne przy pisaniu pracy licencjackiej lub magisterskiej typowej dla kierunku socjologii, z których studenci będą mogli skorzystać.

Utworzyliśmy także podstronę z informacjami o czasopismach socjologicznych lub społecznych, które warto czytać na bieżąco, książkach, które są polecane do przeczytania zarówno przez studentów jak i wykładowców z naszego Instytutu (Cykl “czytamy i polecamy”).


27 maja  2014  w  Collegium  Civitas Uniwersytetu Opolskiego  odbyła  się  Ogólnopolska Studencka  Konferencja Naukowa pt. W stronę socjologii przedmiotów…

Celem konferencji było przedstawienie stosunkowo nowej w Polsce dziedziny,  jaką jest socjologia przedmiotów, a jej podstawowym zadaniem uwrażliwienie uczestników na rolę, jaką przedmioty pełnią w naszym codziennym życiu oraz na obustronną relację łączącą ludzi z przedmiotami i przedmioty z ludźmi.

Dyskusja cz 2

Wśród prelegentów, którzy wygłosili  swoje referaty, znaleźli  się  przedstawiciele  wielu  szkół  wyższych  z  całej Polski, takich  jak ;  Uniwersytet  Wrocławski,  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz  oczywiście Uniwersytet Opolski. Instytut Socjologii UO reprezentowali zarówno studenci jak i pracownicy dydaktyczni (dr Magdalena Piejko, dr Mariusz Zwarycz). Swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas również inni przedstawiciele kadry naukowej naszego Instytutu m.in dr Danuta Berlińska, dr Borys Cymbrowski i prof. Anna Barska. Wystąpienia prelegentów wywołały  wiele emocji oraz inspirujących i momentami burzliwych dyskusji.

Wystąpienie studenta V roku socjologii

Temat wystąpienia: Prelegent:
Pomiędzy reizacją człowieka a personalizacją przedmiotów. Mariusz Zwarycz
Fenomen smartfonu jako współczesnego medium komunikacji. Małgorzata Kromka
“-I nasz stół w kuchni jest też taką myślą projektanta, którą… -Ale to myśmy sami wymyślili -No właśnie.” Założenia marki linii mebli w świetle badań urządzania mieszkania. Magdalena PiejkoMichał Wanke
Socjologiczny mebel – telewizor. Anna Orska
Urządzenia elektroniczne w miejskiej przestrzeni publicznej. Kamil Furca
Dom jako przestrzeń społecznie konstruowana – perspektywa historyczna. Małgorzata PopiołekEwelina Emerling
Czym się myć, a czym się nie myć? – oto jest pytanie – socjologiczny aspekt przedmiotów naszej higieny. Elżbieta SzewczykŁukasz Walkowiak
Brafitting – przemiany i znaczenia. Dorota Kładnicka
Społeczne funkcje pachnideł. Magda Prokopczuk
„Cudowne  pigułki” – o niezdrowych konsekwencjach medykalizacji codzienności. Anna Czerner

W marcu rozpoczęliśmy badania z ramienia Samorządu Studenckiego UO dotyczące zadowolenia studentów z jakości usług świadczonych na Uniwersytecie Opolskim.

img187

Badania te są prowadzone wspólnie przez część członków Studenckiego Koła Naukowego Socjologów;

 • Małgorzata Popiołek
 • Marcin Deutschmann
 • Ewelina Emerling
 • Karolina Pleskot
 • Elżbieta Szewczyk
 • Adrian Przytuła

których koordynatorem jest pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, dr. Danuta Berlińska.


W kwietniu rozpoczęliśmy również współpracę z prof. Robertem Geislerem przy Projekcie Azoty – Kędzierzyn Koźle, którego celem jest zbadanie losów życiowych mieszkańców Kędzierzyna Koźla w kontekście ich zatrudnienia w przedsiębiorstwie lokalnym.

P1020513

W badaniach tych uczestniczy część członków Studenckiego Koła Naukowego Socjologów:

 • Małgorzata Popiołek
 • Marcin Deutschmann
 • Ewelina Emerling
 • Karolina Pleskot
 • Judyta Gralka
 • Ewelina Emerling
 • Angelika Chronowska
 • Elżbieta Szewczyk
 • Paulina Pasternak
 • Łukasz Walkowiak
 • Adrian Przytuła

31 maja – 2 czerwca zorganizowany został Opolski Festiwal Nauki, który miał na celu popularyzację i upowszechnienie wśród mieszkańców Opola oraz województwa opolskiego nauki, za pomocą prezentacji osiągnięć naukowych i technicznych uzyskiwanych przez przedstawicieli środowiska akademickiego naszego Regionu.

Studenckie Koło Naukowe Socjologów wzięło udział w organizacji Pikniku Naukowego mieszczącego się na Błoniach Politechniki Opolskiej w dniu 1 czerwca.

W programie znalazły się zagadnienia dotyczące tego czym tak naprawdę jest gender, które ostatnio staje się modne w mediach, jaką rolę w naszym życiu odgrywają przedmioty, skąd biorą się narody i dlaczego ulegamy wpływom innych?


Studenckie Koło Naukowe Socjologów UO  wznowiło wydawanie periodyku socjologicznego „Interakcje”, tak też na początku czerwca został opublikowany pierwszy numer, którego główną tematyką stała się mało znana jeszcze socjologia przedmiotów. Jest to całkiem nowe podejście do tego periodyku. Uznaliśmy, że skoro poprzednie wydania tego czasopisma upadały, więc aby coś zmienić, trzeba zrobić coś całkowicie nowego, innego.

Czasopismo to jest kierowane nie tylko do socjologów ale również do osób spoza naszej dyscypliny, bowiem mamy nadzieję, że uda nam się zarazić naszym zainteresowaniem i wyobraźnią socjologiczną innych, by dostrzegali w życiu codziennym te drobne acz jakże znaczące uwarunkowania społeczne. Podstawowym, a nawet statutowym celem naszego Koła jest bowiem propagowanie wiedzy socjologicznej i rozwijanie naszych zainteresowań, a “Interakcje” stanowią dla nas właśnie takie wyzwanie.

Czasopismo składa się z kilku znaczących elementów:

 1. Wstęp od Redakcji – tu nasza Redaktor będzie nawiązywała do tematyki numeru
 2. Socjo-wywiady – przeprowadzimy dwa wywiady, pierwszy z pracownikiem/studentem naszej Uczelni a drugi z ekspertem w jakiejś dziedzinie z poza naszej Uczelni. Wywiady mogą dotyczyć zarówno tematu czasopisma ale mogą też odnosić się do działalności Uczelni, Koła lub stanowić odpowiedź na potrzeby studentów (np: rynek pracy).
 3. Artykuły numeru – tu zamieszczamy dwa lub trzy artykuły naukowe, zgodne z ustaloną tematyką numeru.
 4. Kącik dla Studenta – tu zamieszczamy informacje, które mogą być przydatne dla studenta, np: jak dobrze zrobić prezentację multimedialną.
 5. Kultura w pigułce – tu recenzujemy najnowsze książki socjologiczne lub komentujemy najnowsze badania.
 6. Socjologia (nie)socjologiczna – tu zamieszczamy ciekawostki z pogranicza socjologii lub pokrewnych dziedzin.

Nasze najnowsze wydanie można znaleźć na stronie Interakcje nr 1/2014


Ewelina Emerling wiceprezes Koła reprezentowała nas na 37. Kongresie pt. „Routinen der Krise. Krise der Routinen”, na który pojechała z prof. Anną Śliz. Kongres trwał od 6 do 10 października na Uniwersytecie w Trier, w Niemczech. Wśród wybitnych uczonych, którzy brali udział w tym wydarzeniu, byli między innymi polscy socjologowie: Marek Czyżewski, Żaneta Stasieniuk, Urszula Kozłowska, Arkadiusz Kołodziej, Agnieszka Kołodziej-Durnaś, Wojciech Łukowski, Maria Piechowska, Andrzej Rychard, Grażyna Skąpska, Krzysztof Konecki.

20141008_130734

Byli również socjologowie światowej sławy, jak Zygmunt Bauman, który odebrał nagrodę za dorobek naukowy, Piotr Sztompka, Urlich Beck, a także Randall Collins.

20141010_123347


22 paździenrnika w sali numer 20 budynku Collegium Civitas odbyło się pierwsze w tym roku akademickim 2014/2015 wydarzenie organizowane przez nasze Koło. Wykład pani Danieli Sikory na temat: „Handel ludźmi… bliżej niż myślisz”.

Daniela Sikora
Daniela Sikora

Z tematem handlu ludźmi każdy z nas się zetknął, jednak zwykle w kontekście historycznym. Wielu ludziom kojarzy się on wprost z niewolnictwem, które pojawiało się wielokrotnie na kartach historii, ale dzisiaj już nie występuje, a jeżeli już to nie w Europie, a w odległych krajach na innych kontynentach. Tyle stereotypu. A prawda?

Prawda jest taka, że skojarzenie handlu ludźmi z niewolnictwem jest prawidłowe, ale uważanie go za problem odległy i niedotyczący naszej cywilizacji już nie. Pani Daniela Sikora starała się uświadomić odbiorców swojego wykładu, że handel ludźmi jest problemem powszechnym i rzeczywiście bliskim również w Polsce.

Dyskusja cz.2
Dyskusja cz.2

17 listopada odbył się coroczny Bal Socjologa, którego główną tematyką było hawajskie hula. Bal odbył się, podobnie jak w ubiegłym roku, w Drake’u.  Pomimo niewielkiej frekwencji naszych wykładowców udała się zabawa. Nawet została nam zaproponowana opcja zorganizowania Balu Socjologa – jeszcze raz – w tym roku akademickim, oczywiście!


Więcej informacji można uzyskać ściągając sprawozdanie w całości:

Sprawozdanie 2014.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *