Informacje dla autorów

 

Redakcja czasopisma „Interakcje” chciałaby umożliwić studentom naszej dyscypliny (i nie tylko) publikowanie w internecie na naszej stronie prac naukowych oraz popularnonaukowych. Serdecznie zapraszamy studentów i początkujących socjologów, dla których nauki społeczne stanowią pewnego rodzaju sposób poznawania świata społecznego jak i dają możliwość refleksji nad nim, do podzielenia się z nami i ze środowiskiem wynikami swoich własnych badań i przemyśleń.

Na stronie „Interakcji” będziemy zamieszczali wasze i nasze prace. Nie stawiamy żadnych formalnych wymagań: mogą to być syntezy prac licencjackich i magisterskich, recenzje książek socjologicznych, analizy przeprowadzone w celu zaliczenia zajęć lub inne opracowania.

Redakcja przyjmuje do publikacji prace teoretyczne, empiryczne i metodologiczne, odnoszące się do wszelkich dziedzin i obszarów zainteresowania socjologii jakościowej i ilościowej, wcześniej niepublikowane i niezłożone do publikacji w innym czasopiśmie.

Nie mamy możliwości recenzowania tekstów nadesłanych nam do „Interakcji”, więc musimy ustanowić “rygorystyczne” kryteria ich kwalifikacji.

Są one następujące:

 1. Osoba nadsyłająca swój tekst bierze odpowiedzialność za oryginalność, jakość tekstu i rzetelność analiz, ponieważ jej nazwisko jest umieszczone w artykule.
 2. Tekst powinien być dostarczony w formacie doc, zgodnie ze standardami obowiązującymi przy pisaniu pracy dyplomowej.
 3. Ilustracje, grafiki, zdjęcia bądź inne obrazy znajdujące się w tekście prosimy przysyłać jako osobne pliki (w formatach: JPEG, TIF, GIF, BMP), które powinny zostać oznaczone i przyporządkowane numerami do określonych miejsc w tekście.
 4. O zakwalifikowanych tekstach do publikacji internetowej decyduje redakcja „Interakcji”. Decyzja ta jest ostateczna.
 5. Przesłany tekst jest przypisany do danego numeru „Interakcji”, jest uwzględniony w jego drukowanym spisie treści i jest dostępny w zakładce Interakcje dopóki dany numer jest „numerem aktualnym” (czyli przez cały jeden semestr). Później jego pełna wersja tekstowa przenoszona jest do archiwum.
 6. Techniczne wymagania są następujące:
  1. Czcionka Times New Roman 12,
  2. Interlinia 1,5
  3. Marginesy 2,5 ze wszystkich stron,
  4. Tekst wyjustowany.
  5. Numeracja stron powinna znaleźć się w prawym dolnym rogu.
 7. Tabele i wykresy w artykule oraz bibliografia wedle standardów zamieszczonych na stronie “Interakcji” lub na stronie Studenckiego Koła Naukowego w zakładce: Strefa dla studenta – Dyplomatorium – Bibliografia, zamieszczona powinna być na końcu artykułu. Prosimy aby robić przypisy w stylu APA (na stronie SKNS w zakładce: Strefa dla studenta – Dyplomatorium – Jak robić przypisy).
 8. Tytuł całości pogrubionymi WIELKIMI LITERAMI i wyśrodkowany, pozostałe tytuły powinny być wyrównane do lewej, podobnie wyróżnione pogrubieniem i dodatkowym odstępem.
 9. W osobnym załączniku autor/autorzy przesyłają na adres redakcji (www.skns.uni.opole.pl) krótką notkę z imieniem i nazwiskiem, kierunkiem i rokiem studiów wraz z adresem e-mailowym i numerem telefonu oraz oświadczenie, że zgadzają się na elektroniczną publikację tekstu na stronie „Interakcji”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *