Pojęcie tygodnia: Konformizm

Konformizm w socjologii jest rozumiany jako postępowanie polegające na podporządkowywaniu jednostkowych zachowań i opinii normom i wzorom, które obowiązują w danej grupie, do której jednostka przynależy, lub którą traktuje jako grupę odniesienia.

Termin ten może przyjmować dwa znaczenia:

  • jako zmiana zachowań lub opinii tak aby były zgodne z tymi, które obowiązują w grupie
  • efektem tych zmian jest uniformizacja owych zachowań i poglądów członków grupy.

Konformizm jest kategorią, która należy do instrumentarium badawczego orientacji funkcjonalizmu, a którą w szczególności zajmował się Robert k. Merton. Uznawał on bowiem konformizm za jeden z typów indywidualnego przystosowania się jednostek do funkcjonowania w społeczeństwie, oznaczając tym samym zgodę na realizację celów społecznych grupy, do której jednostka przynależy, przy pomocy powszechnie tam uznawanych środków albo realizację norm i wartości społecznych grupy odniesienia jednostki. Z kolei odstępstwo od respektowanych norm określa się mianem dewiacji, czemu zapobiegać mają działania odpowiednich instytucji służących do kontroli społecznej. W ujęciu Roberta K. Mertona konformizm jest jedyną reakcją niedewiacyjną na anomię społeczną.

 

Źródła:

  1. Merton R. K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
  2. Słownik socjologii i nauk społecznych. (2004). Oxford. Warszawa: PWN, s. 154.
  3. Pacholski M., Słaboń A. (2010). Słownik pojęć socjologicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 97.
  4. Bokszański Z., Gorlach K., Krauce T. red. (1999). Encyklopedia socjologiczna. Tom 2. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 70-72.

 

Małgorzata Popiołek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *