Pojęcie tygodnia: Zrzeszenie

Zrzeszenie jest typem zbiorowości społecznej, grupą utworzoną dobrowolnie (inaczej mówiąc to dobrowolne członkostwo danej jednostki) ze świadomym zamiarem osiągnięcia konkretnych celów. Zazwyczaj jej członkowie uznają te same lub bardzo zbliżone wartości, formy zachowania, działania czy postawy, związanie z realizacją wytycznych celów grupowych.

W obrębie danego zrzeszenia obowiązują mniej lub bardziej formalnie określone zasady kierowania, zarządzania i organizowania aktywności zbiorowych.

Wyróżniamy zrzeszenie imperatywne skoordynowane – pojęcie wprowadzone przez M. Webera, będące podstawową jednostką analizy w teorii konfliktu R. Dahrendorfa. Ten typ zrzeszenia to rodzaj związku pomiędzy jednostkami oparty na panowaniu.

Według Dahrendorfa każda pozycja w grupie może być przypisana albo sprawującemu władzę, albo osobie podporządkowanej władzy, zaś sprzeczność interesów prowadzić może do wybuchu konfliktów. Dahrendorf zakłada bezwzględny prymat stosunków władzy, w odniesieniu jednak nie do społeczeństwa jako całości, ale do każdej ze składających się na nie grup.

 

Źródło:

  1. Olechnicki K., Załęcki P., Słownik Socjologiczny, wyd. Graffiti BC, Toruń 2002, s.250, 261

 

Judyta Gralka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *