Pojęcie tygodnia: Strukturacja

Strukturacja to teoria, która została opracowana przez A. Giddensa, stanowiła ona pierwszą teoretyczną próbę przezwyciężenia dualizmu we współczesnej teorii socjologicznej. Pojęcie „strukturacji” oznacza według autora, że istnieje obopólna zależność oraz ontologiczna nierozdzielność struktury społecznej i podmiotowości. Oba elementy rzeczywistości społecznej wzajemnie warunkują swoje istnienie, są nierozerwalne jak dwie strony tej samej monety.

Rzeczywistość społeczna nie jest samoistna, wszystkie zdarzenia i instytucje są produktem ludzkich działań.

„Dwoistość struktury” oznacza, że struktury społeczne są konstytuowane przez ludzką podmiotowość i jednocześnie stanowią ramy (media), w których te procesy mają miejsce. Strukturalne cechy systemów społecznych nie istnieją poza działaniem, lecz są na stałe włączone w jego produkcje i reprodukcję. „Struktura nie jest czymś „zewnętrznym” wobec „jednostek”. Jako ślady pamięci i ucieleśnienie w praktykach społecznych jest ona w pewnym sensie czymś bardziej wobec nich „wewnętrznym” ,niż „zewnętrznym”(…) nie należy jej utożsamiać z ograniczeniami -ograniczając jedne zachowania udostępnia inne”.

 

Źródło:

  1. Anthony Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s 29.
  2.  http://www.eduteka.pl/  [podgląd strony dnia 23.03.2014]

 

Judyta Gralka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *