Pojęcie tygodnia: Etnometodologia

Etnometodologia to socjologiczna perspektywa teoretyczna zainicjowana przez H. Garfinkela, który poddał krytyce obowiązujące w pozytywistycznym nurcie socjologii przekonanie, że rzeczywistość społeczna i wzory organizacji społecznych są zewnętrznymi, realnymi obiektami, stanowiącymi przedmiot badań tej dyscypliny. Według Garfinkela i innych przedstawicieli tej organizacji świat społeczny budują ludzie nadając mu w swoim codziennym życiu specyficzny i ciągle zmieniający się sens, dzięki czemu rzeczywistość staje się dla nich zrozumiała i przewidywalna. Naczelnym zadaniem socjologii jest zaś rozpoznawanie i analizowanie metod, jakimi posługują się jednostki w celu konstruowania ich subiektywnego świata społecznego.

Źródło:

  1. Olechnicki K., Załęcki P. (2002). Słownik Socjologiczny. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC, s.58.

autor: Judyta Gralka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *