Pojęcie tygodnia: Freudyzm

Twórcą Freudyzmu jest ojciec psychoanalizy – Zygmunt Freud. Chociaż większość jego poglądów została odrzucona, to całość jego teorii wywarła znaczący wpływ na myśl społeczną XX wieku.

Freud uważał, że procesy psychiczne zachodzą nie tylko w świadomości, ale również w podświadomości, a przyczyn zachowań ludzi i większości ich zaburzeń psychicznych, doszukiwał się we frustracji seksualnej i trudnym dzieciństwie.

Dzieła Freuda wciąż stanowią ważne źródło inspiracji dla badaczy społecznych. Dwa elementy poglądów Freuda są ważne do dnia dzisiejszego. Pierwszy to twierdzenie, że nie należy ufać deklaracjom ludzi, a drugi, że ludzka osobowość wynika z biografii, czyli kontekst społeczny, który jest bardzo ważny dla zrozumienia człowieka.

 

Źródło:

J. Szacki: Historia myśli socjologicznej. Warszawa 2003.

 

Marcin Deutschmann

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *