Pojęcie tygodnia: AGIL

AGIL jest to skrót złożony z czterech pierwszych liter funkcji, które musi spełniać każdy system składający się na podstawowy schemat analityczny w funkcjonalizmie strukturalnym Talcotta Parsonsa. Jego zdaniem każdy system społeczny, aby prawidłowo funkcjonować i przetrwać, powinien je wszystkie realizować. Są to :

        A

Adaptation

Adaptacja

G

Goal attainment

Osiąganie celów

I

Integration

Integracja wewnętrzna

L

Latency

System podtrzymywania wzorów i redukowania napięć

 

Wokół każdej z tych funkcji wytwarza się konkretny podsystem (np. system polityczny, system gospodarczy, system integracyjny). One z kolei dzielą się w analogiczny sposób.

Podsystemy znajdujące się na niższym szczeblu zapewniają tym na wyższym energię, zasoby i środki. Z kolei te położone wyżej zapewniają podsystemom znajdującym się na niższym szczeblu pewnego rodzaju kontrolę. Każda funkcja zatem pociąga za sobą wyspecjalizowane podsystemy, gdzie każdy z nich jest równocześnie systemem.

Teorię Talcotta Pasonsa krytykuje się za jej analityczno- opisowy charakter, ahistoryzm, formalizm, oderwanie od empirii, jak i za to, że nie pozwala ona odpowiedzieć na pytanie: dlaczego zachodzą pewne zjawiska.

Bibliografia:

  1. Parsons T., Smelser N. J. (2006). Funkcjonalne zróżnicowanie społeczeństwa. [w]: Jasińska-Kania A.,Nijakowski L., Szacki J., Ziółkowski M., red.: Współczesne teorie socjologiczne. Tom I. Warszawa: Wydawnictow Naukowe SCHOLAR, s. 390 – 403
  2. Białyszewski H. (1972). Wstęp do wydania polskiego. [w]: Parsons T. Szkice z teorii socjologicznej. Warszawa: PWN, s. XXIX-XXX, XLVIII
  3. Parsons T., Smelser N. J. (2009). System społeczny. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
  4. http://www.youtube.com/watch?v=fy0V8_WPgx0 [dostęp w Internecie: 28 grudnia 2013]

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *