Pojęcie tygodnia: współczynnik humanistyczny

“Człowiek mądry to człowiek, który ceniąc różnorodne systemy kulturalne, umiejąc stosować różnorodne sprawdziany ważności, ceni kulturę w ogóle w całym jej bogactwie i różnorodności i pozytywnie się interesuje jej trwaniem i rozwojem”

Florian Znaniecki urodził się 15 stycznia 1882 roku w Świątnikach, zmarł 23 marca 1958 w Urbana-Champaign w stanie Illinois. Był polskim socjologiem, twórcą polskiej socjologii akademickiej. Jego prace są znane w świecie, jednak najbardziej w USA, gdzie spędził wiele lat. Właśnie w USA, wraz z Williamem Thomasem, napisał swoją najsłynniejszą pracę – „Chłop polski w Europie i Ameryce. Jako, że był przedstawicielem socjologii humanistycznej stworzył koncepcję współczynnika humanistycznego.  Współczynnik humanistyczny jest rozumiany jako dyrektywa socjologiczna w badaniach kultury. Zakłada, że socjolog powinien wczuwać się w sytuację badanego,  powinien patrzeć na rzeczywistość jego oczami. Innymi słowy badacz nie powinien  analizować i interpretować danego zjawiska tylko ze swojego punktu widzenia, tzn. być  bezstronnym obserwatorem, ale właśnie brać pod uwagę co dane działania znaczą dla aktorów  społecznych oraz jak oni je rozumieją.

Wobec powyższego, współczynnik humanistyczny wymusza uwzględnienie w opisie  subiektywnych poglądów ludzi na daną sytuację, ponieważ bez tego nie można rozumieć  ani wytłumaczyć działań ludzkich. Dzięki koncepcji Znanieckiego w socjologii zaczęto wykorzystywać dokumenty osobiste. Ze względu na mocno subiektywne podejście, które wymusza stosowanie współczynnika humanistycznego, owa koncepcja Floriana Znanieckiego spotkała się z zarzutami ze strony behawiorystów i pozytywistów.
Owa koncepcja jest zbliżona do:

  • podejścia „Verstehen” (rozumienie) – reprezentowanym przez Maxa Webera
  • koncepcji „Einfehkung” (wczuwanie) – reprezentowanej przez Wilhelma Ditthey’a
  • empatii – u Stanisława Ossowskiego.

Źródła:
1. Dulczewski Zygmunt , Florian Znaniecki życie i dzieło, Poznań 1984
2. Znaniecki Florian , Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości , Warszawa 1974
3. http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=baza&szczegolowo=1317

autor: Karolina Pleskot

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *