Pojęcie tygodnia: Deprywacja

Deprywacja według Charlsa Glocka to stan, który przenosi się na wszystkie sposoby, na jakie jednostka bądź grupa może czuć się upośledzona porównując się z innymi .

Wyróżnić można:

  1. deprywacje absolutną
  2. deprywacje względną

Deprywacja absolutna jest stanem skrajnym spowodowanym niezaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych (często pojawia się stan apatii)

Deprywacja względna to pogorszenie się warunków egzystencji, może być odczuwana też, gdy sytuacja się nie zmienia lub gdy u innych zmiany, które następują, uznawane są za korzystniejsze (inflacja w gospodarce może być uznawana za wynik deprywacji względnej bądź jej źródło)

Rozróżnia się również poczucie deprywacji od deprywacji. Ralf Dahrendorf oraz Lewis Coser uważają, że przyczyną konfliktów jest odczuwanie własnej deprywacji

Adam Podgórecki postuluje, by wprowadzić termin deprywacji zewnętrznej, która polega na odnoszeniu swojego miejsca i życia do osób z poza naszego układu odniesienia np.: mieszkaniec Polskiej wsi porównuje się do mieszkańca Szwecji.

Źródło:

  1. Pacholski M, Słaboń A, (1997) Słownik pojęć socjologicznych, Kraków, s. 25, 26

autor: Elżbieta Szewczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *