Pojęcie tygodnia: EFEKT HAWTHORNE

 

Efekt Hawthorne – zjawisko, które pokazało, że świadomość ludzi, że są uczestnikami eksperymentu, prowadzi do błędów pod czas prowadzania badania. Innymi słowy obecność eksperymentatora i jego zaangażowanie w badanie wpływa na badanych. Ów efekt został odkryty przez Eltona Mayo podczas badania, które odbyło się w latach 1927-1932, w Western Electric Company w Hawthorne obok Chicago.

W zakładzie przestał działać system premiowych bodźców, spadała wydajność pracy, coraz częściej występowały konflikty pracowników z kierownictwem. Badano wpływ oświetlenia w miejscu pracy na pracowników. Eksperyment przyniósł inny efekt, niż oczekiwano, ponieważ wydajność pracy wzrastała w obu pokojach, zarówno eksperymentalnym, jak i kontrolnym. Postawioną więc hipotezę że na wydajność pracy ma wpływ rywalizacja pracownicza. Badanie pokazało, że istotą funkcjonowania dużego przedsiębiorstwa jest współpraca pracowników na wszystkich szczeblach oraz wskazały na siłę oddziaływania grupy na jednostkę podczas pracy. Wnioski Mayo są bardzo przydatne menedżerom, ponieważ wskazał on, jak powinni się oni zachowywać wobec swoich pracowników oraz jaka powinna być organizacja miejsca pracy. Mayo zwrócił również uwagę na znaczenie nieformalnych kontaktów, które wytwarzają się między pracownikami. Wykazał, że powstałe w fabryce grupy społeczne mogą wywierać poważny wpływ na zachowanie swoich członków, a co za tym idzie na ilość i jakość wykonywanej pracy.

Elton Mayo (1880-1949), był australijskim psychologiem i socjologiem. Wykładał na University od Queensland, University of Pennsylvania, a później w Harvard Business School, gdzie był profesorem badań przemysłowych. Mayo interesował się i prowadził badania w zakresie socjologii pracy, badał wpływ warunków fizycznych na wydajność pracy pracowników.

Źródła:
http://www.staff.amu.edu.pl/~uamzpoip/diagnoza/wyklad/Efekt_z_Hawthorne.pdf
http://adb.anu.edu.au/biography/mayo-george-elton-7541
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006, s. 248-249.

autor: Karolina Pleskot

One thought on “Pojęcie tygodnia: EFEKT HAWTHORNE”

  1. I often visit your site and have noticed that you don’t update
    it often. More frequent updates will give your blog higher authority & rank in google.
    I know that writing articles takes a lot of time, but you can always help yourself with miftolo’s tools which will shorten the time of creating an article to a couple of seconds.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *