Pojęcie tygodnia: KŁADKA FAYOLA

Henri Fayol (1841-1925) – był z wykształcenia inżynierem górnikiem, ukończył szkołę w St. Etienne. Karierę zawodową rozpoczął w 1860r. jako inżynier górnik/początkujący kierownik w Commentry – Fourchambault – francuskim kombinacie węgla i żelaza.

Z początku zajmował się głównie problemami technicznymi, zasłynął nawet ze swojej metody walki z pożarami w kopalniach. W 1888 Rada Nadzorcza Commentry – Fourchambult powierzyła mu stanowisko Dyrektora Generalnego. Stanowisko to objął on w momencie, w którym ów koncern stanął na skraju bankructwa wskutek konkurencji nowych zakładów metalurgicznych. Po paru latach, zakłady kierowane przez Fayola przeżyły rozkwit, zaliczając się do czołówki europejskiej. Na emeryturę ze stanowiska dyrektora Fayol przeszedł w 1918r. Został wtedy pierwszym wykładowcą przedmiotów „kierownictwo przedsiębiorstw” i „organizacja pracy” w Wyższej Szkole Handlowej w Paryżu. W 1921r. opublikował krytyczny raport na temat organizacji i funkcjonowania resortu kierującego Pocztą Francuską. Dziś Fayol uznawany jest za założyciela Klasycznej Szkoły Kierowania. Był on pierwszym, który nie tylko zbadał ale także usystematyzował postępowanie kierowników.

Kładka Fayola, czy inaczej most Fayola, jest częścią jednej z 14 zasad administracji, częścią zasady hierarchii, która obrazuje strukturę władzy w firmie. Zdaniem Fayoli władza ta powinna stanowić pionową hierarchię, od szczebla najwyższego do szczebli najniższych. Jednak autor zauważa, że droga ta czasem może być za długa, bowiem w wielu sytuacjach powodzenie danego zadania zależy od szybkiego jego wykonania. Zatem Fayola proponuje „kładkę”, która jako cel stawia sobie skrócenie czasu komunikowania się w obrębie organizacji. Jest wyjątkiem od zasady komunikowania się wyłącznie w „pionie”, ale nie stanowi jego zaprzeczenia, tylko próbę pogodzenia. Polega, to na tym, że pracownicy różnych działów są upoważnieni do komunikowania się w sprawach o małej randze ze sobą, bez pytania każdorazowo o zgodę kierownika swojego działu.

Zastosowanie wyżej opisanej metody, pozwala na przyspieszenie procesu podejmowania różnych decyzji oraz skuteczniejszy, a co za tym idzie – lepszy sposób komunikowania się w firmie:

Stosowanie kładki jest proste, szybkie i pewne; pozwala ono dwu funkcjonariuszom F i P opanować na jednym posiedzeniu, w kilka godzin, daną kwestię, która w drodze służbowej uległaby dwudziestu przesyłkom; przeszłaby przez ręce wielu pracowników, pociągając za sobą wiele bezużytecznej pisaniny, doprowadziłby do straty całych tygodni, a nawet miesięcy, aby dojść na koniec do załatwienia na ogół mniej trafnego, niż to, które można by było uzyskać pozwalając na bezpośrednie nawiązanie łączności między F a P.

Henri Fayola

 Można zatem powiedzieć, że zastosowanie tej metody w firmie daje pracownikom większą szansę na wykazanie się swoimi umiejętnościami i kreatywnością. Dzięki temu pracownicy czują się bardziej docenieni i z większą motywacją podejdą do powierzonego im zadania. Most Fayola daje również szansę na nauczenie się skutecznego zarządzania wiedzą, co w dzisiejszych czasach jest cechą niezwykle cenioną przez pracodawców.

 

Źródła:

  1. http://www.hrnews.pl/news1.aspx?id=2838 dostęp 16.02.2014
  2. http://acmanagement.blog.iwoman.pl/wpis,kladka;fayola,32756.html dostęp 16.02.2014
  3. http://mfiles.pl/pl/index.php/Henri_Fayol dostęp 16.02.2014
  4. Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań 1947

 

autor: Karolina Pleskot

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *